Zakres działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU:

 1. Udzielanie ślubów z zachowaniem uroczystej formy, także w szczególnych przypadkach poza lokalem USC

 2. Rejestracja aktów:

  a. urodzenia

  b. małżeństwa

  c. zgonu

  i wydawanie z nich odpisów zupełnych lub skróconych ( także wydawanie odpisów na drukach wielojęzycznych )

 3. Nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w aktach stanu cywilnego

 4. Przyjmowanie oświadczeń:

  a. o wstąpieniu w związek małżeński

  b. o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone w małżeństwie

  c. o uznaniu dziecka

  d. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

  e. o zmianie imienia ( imion ) dziecka – w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia

  f. o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 5. Wydawanie decyzji w sprawach:

  a. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

  b. uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

  c. skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

  d. wpisania aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

  e. o odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą

  f. zmiany imion i nazwisk ( ustalenie pisowni imion i nazwisk )

 6. Wydawanie zaświadczeń

  a. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  b. o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  c. o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku

  d. o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

  e. innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego

 7. Występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami

 8. Sporządzanie testamentów

 9. Korespondencja z konsulatami i ambasadami z zakresu rej. stanu cywilnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Agata Bombik
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Bombik
Liczba odwiedzin:7400

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-24 11:15:21Agata BombikUtworzenie stronyZakres działalności